THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TË KATËR EKSPERTËVE NDËRKOMBËTAR PËR HARTIMIN E STUDIMIT TË FIZIBILITETIT NË QENDRËN E SKIJIMIT NË BREZOVICË.

Federata Skitare e Kosovës shpallë këtë thirrje publike për ekspertët ndërkombëtar, njohës të fushës së skijimit, si dhe me përvojë të dëshmuar për hartimin e studimit të fizibilitetit për qendrën e skijimit në Brezovicë.

Ekspertët të cilët do të aplikojnë në këtë shpallje publike nga FSK, së bashku me ofertën e detajuar duhet të i bashkëngjisin edhe dokumentet e tjera siç janë:

● Dokumentacionin identifikues,
● CV-të,
● si dhe ofertën për punën që do t’a bëjnë.

– Kjo shpallje do të jetë e hapur për 15 ditë, respektivisht data e fundit e aplikimit është më 02 Maj 2023.

– Të interesuarit duhet të aplikojnë me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm në emailin: [email protected]

– Shuma e planifikuar për angazhimin e ekspertëve ndërkombëtar për këtë projekt është 59,700.00€ (Pesëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind euro e zero cent).

– Federata Skitare e Kosovës do të shpallë njoftimin e fituesve pesë (5) ditë pas përfundimit të datës së aplikimit.

Shkarko thirrjen zyrtare për më shumë informata:

For more information, download the official call document: