Më poshtë mund të gjeni rezultatet nga Kupa Alpike “Arxhena” e mbajtur në Qendrën e Skijimit “Arxhena” në Brod me datë 14.01.2018: