Bordi Ekzekutiv i FSK-së në mbledhjen e mbajtur me datë 05.11.2018 morri vendim që Kuvendi i rregullt i Punës të organizohet me datë 24.11.2018 duke filluar nga ora 10:00 në ambientet e Shtëpisë së Sporteve në Prishtinë (Kati i IV-të – Salla e Konferencave).   Më poshtë mund të gjeni edhe njoftimin me rendin e ditës të propozuar: [embeddoc url=”https://fs-kos.com/wp-content/uploads/2018/11/Ftese-për-Kuvendin-e-Punes-të-FSK-së-me-24.11.2018.pdf” download=”all”]