FSK Kosova Logo

Federata Skitare e Kosovës njofton klubet skitare si dhe publikun e gjerë se gara e paraparë për këtë javë me kalendarin e garave të FSK-së, “Kupa e Brezovicës” anulohet për shkaqe objektive.

Deri në garën tjetër FSK do të ju mbajë të informuar.