FSK Kosova Logo

Federata Skitare e  Kosovës  me datë 23 dhe 24 .01.2016  në Brod të Dragashit, organizon Kampionatin e Kosovës në disiplinën e Sllallomit të Madh  për të gjitha kategoritë, sipas kalendarit të garave të Federatës Skitare të Kosovës  Për vitin 2016.

Me datë  22.01.2016 në ora 19:30 në hotel “Hotel Arxhena” fillon mbledhja e këshillit organizativ, me përfaqësues  të  klubeve dhe  tërheqja e numrave të garuesëve.

 

KËSHILLI I GARAVE PËR KAMPIONATIN E KOSOVËS NË DISCIPLINEN E SLLALLOMIT TË MADH ME 23.01.2016 BROD-DRAGASH

KATEGORITË E REJA

Këshilli i garave

 1. Bujar Turjaka                 Udhëheqës i Garës
 2. Qerim Azizi                     Delegat Teknik
 3. Halil Xharavina              Refer Kryesor
 4. Emin Dushullovci         Sekretar i Garave
 5. Shyqri Mema                 Shef i Sherbimit Mjeksor
 6. Muhamet Dreshaj        Juria në cak
 7. Masar Shabani              Juria në start
 8. Agim Pupovci                Traser i Shtegut
 9. Kushtrim Deva             Ndihmës Traser
 10. Milot Vokshi                  Ndihmës Traser
 11. Feim Kollqaku               Ndihmës Traser
 12. Ernest Sefaj                   Ndihmës Traser

 

 1. Selim Maloku                Matja Digjitale
 2. Renato Laqi                   Prezentus
 3. Imer Thaqi                   Procesmbajtës

 

 1. Ismajl Kokaj                  Starter
 2. Mentor Maloku            Starteri

 

 1. Shyqeri Mema             Shërbimi Shpetimëtar
 2. Ismet Bajrami              Shërbimi Shpetimëtar
 3. Fadil Sopi                     Shërbimi Shpetimëtar

 

Referat në Porta                                                     Grupi Punues

 

 1. Halil Xharavina shef i referav                              Qerim Azizi
 2. Artan Gjurkaj                                                          Mentor Maloku
 3. Fadil Sopi                                                                 Selim Maloku
 4. Gazmend Loshi                                                       Sanie Krasniqi
 5. Sanie Krasniqi                                                         Ismet Bajrami
 6. ­­Ismet Bajrami                                                          Zum Kosumi
 7. Luart Kelmendi                                                       Fitim Gerbeshi
 8. Erduan Sefaj                                                            Imer Thaqi
 9.                                                                                    Behram Bajrami

 

Me datë 23.01.2016 gara për kategoritë, shpresat deri te pionierët e vjetër.

Me datë 23.01.2016 ,në ora 9:30   hapja solemne,

në ora 10:oo shiqim i shtegut

në ora 10:30  starti I (grahja e par),

në ora 12:00  starti II( grahja e dytë)

në ora 15:30  shpallja e fituesve.

 

KËSHILLI I GARAVE PËR KAMPIONATIN E KOSOVËS NË DISCIPLINEN E SLLALLOMIT TË MADHË ME 24.01.2016 BROD-DRAGASH

KATEGORIT E VJETËRA

Këshilli i garave

 1. Milaim Kelmendi             Udhëheqës i Garës
 2. Qerim Azizi                        Delegat Teknik
 3. Bujar Turjaka                    Refer Kryesor
 4. Emin Dushullovci             Sekretar i Garave
 5. Shyqri Mema                     Shef i Sherbimit Mjeksor
 6. Muhamet Dreshaj            Juria në cak
 7. Masar Shabani                  Juria në start
 8. Agim Pupovci                    Shef i Shtegut
 9. Milot Vokshi                      Traser i Shtegut
 10. Kushtrim Deva                  Ndihmës Traser
 11. Feim Kollqaku                  Ndihmës Traser
 12. Ernest Sefaj                       Ndihmës Traser

 

 

 1. Selim Maloku                   Matja Digjitale
 2. Renato Laqi                      Prezentus
 3. Imer Thaqi                       Procesmbajtës

 

 1. Mentor Maloku               Starter
 2. Ismajl Kokaj                    Starteri

 

 1. Shyqeri Mema                 Shërbimi Shpetimëtar
 2. Ismet Bajrami                 Shërbimi Shpetimëtar
 3. Fadil Sopi                        Shërbimi Shpetimëtar

 

Referat në Porta                                              Grupi Punues

 1. Halil Xharavina shef i referav                         Qerim Azizi
 2. Artan Gjurkaj                                                      Mentor Maloku
 3. Fadil Sopi                                                            Selim Maloku
 4. Gazmend Loshi                                                  Sanie Krasniqi
 5. Sanie Krasniqi                                                    Ismet Bajrami
 6. ­­Ismet Bajrami                                                     Zum Kosumi
 7. Luart Kelmendi                                                 Fitim Gerbeshi
 8. Erduan Sefaj                                                       Imer Thaqi
 9.                                                                               Behram Bajrami

 

Me datë 24 .01.2016 gara për kategoritë e vjetra prej junioreve të reja deri te seniorët.

Me datë 24.01.2016 në ora 9:30  shiqim i shtegut

në ora 10:00 starti I ( i pare )

në ora 12:00 starti II (i dytë )

në ora 15:00 shpallja e rezultateve.

 

Pas çdo grahje të parë bëhët pushim prej 5 min. për verifikim të diskualifikimeve nga gjyqtarët.

Vërejtje klubet kanë obligim që para tërheqjes së numrave startues të bëjnë  pagesën për startim të secilit garues nga 3 eu. marin pjesë, gjithashtu para tërheqjes së numrave startues secili klub duhet bërë pagesën prej 50,oo eu. si kaucion për numra startues, të cilat u kthehen klubeve nëse i kthejnë  të gjithë numrat të cilët i kan marrë fillimisht .

 

Ju lutemi që ti përmbaheni këtyre vërejtjeve.