Image E8f89701a76b614a81ea1b2f48b5490e4c201673b67dacc0c19c2d1205a866b5 V
Image E8f89701a76b614a81ea1b2f48b5490e4c201673b67dacc0c19c2d1205a866b5 V
Image 399caea0aa968f8fa6463e098898858ca384ae83ecd41685a3fdb005b09e94d0 V
Image E8f89701a76b614a81ea1b2f48b5490e4c201673b67dacc0c19c2d1205a866b5 V Image 399caea0aa968f8fa6463e098898858ca384ae83ecd41685a3fdb005b09e94d0 V

Përfaqësuesja e Kosovës për kategoritë e Juniorëve dhe Seniorëve  është nisur për në Turqi ku do të marr pjesë në garën “Anadolu Cup” që do të zhvillohet nga data 14.03.2016 deri më 17.03.2016, në diciplinën e Sllallomit dhe Sllallomit të Madh.

 

Federata Skitare e Kosovës ju dëshiron suksese.