Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 001
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 001
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 002
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 003
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 004
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 005
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 006
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 007
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 008
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 009
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 010
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 011
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 012
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 013
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 014
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 015
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 016
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 017
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 018
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 019
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 020
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 021
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 022
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 023
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 024
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 025
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 026
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 027
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 028
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 029
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 030
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 031
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 032
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 033
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 034
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 035
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 036
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 037
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 038
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 039
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 040
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 041
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 042
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 043
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 044
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 045
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 046
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 047
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 048
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 049
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 050
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 051
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 052
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 053
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 054
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 055
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 056
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 057
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 058
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 059
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 060
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 061
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 062
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 063
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 064
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 065
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 066
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 067
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 068
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 069
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 070
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 071
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 072
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 073
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 074
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 075
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 076
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 077
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 078
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 079
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 080
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 081
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 082
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 083
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 084
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 085
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 086
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 087
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 088
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 089
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 090
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 091
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 092
Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 001 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 002 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 003 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 004 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 005 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 006 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 007 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 008 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 009 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 010 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 011 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 012 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 013 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 014 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 015 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 016 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 017 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 018 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 019 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 020 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 021 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 022 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 023 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 024 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 025 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 026 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 027 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 028 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 029 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 030 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 031 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 032 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 033 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 034 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 035 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 036 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 037 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 038 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 039 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 040 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 041 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 042 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 043 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 044 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 045 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 046 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 047 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 048 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 049 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 050 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 051 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 052 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 053 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 054 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 055 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 056 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 057 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 058 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 059 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 060 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 061 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 062 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 063 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 064 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 065 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 066 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 067 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 068 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 069 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 070 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 071 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 072 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 073 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 074 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 075 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 076 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 077 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 078 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 079 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 080 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 081 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 082 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 083 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 084 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 085 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 086 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 087 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 088 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 089 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 090 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 091 Fisnik DOBRECI Fed Gara Sllallom 092

Këtë fundjavë më 18.03.2017 në Brezovicë u mbajt gara e paraparë me kalendarin e garave të FSK-së, “Kampionati i Republikës së Kosovës” – disiplina e Sllallomit, e cila ishte shtyrë për një javë për shkak të kushteve atmosferike që mbizotëruan javën paraprake me datë 12.03.2017.

Rezultatet mund ti shikoni duke klikuar këtu: Rezultatet nga “Kampionati i Republikës së Kosovës”